kp > anmeldelser > bøker > 2/94 >

FENGSLET AV LOVEN – FRA RANSKONGE TIL JURIST

Denne boka er skrevet av Martin Pedersen og
utgitt av Aschehoug. Martin Pedersen er kjent
som Norges største bankraner. I denne boka får
du lese om planlegging av 19 ran, forkled-
ninger, fluktruter og nesten-avsløringer. Det
første bankranet gjorde Martin den 20. sept-
ember 1974 ved Sem Sparebank i Semsbyen. Etter
dette ranet han bl.a. Tjøme Sparebank, Sand-
svær Sparebank og Bærum Sparebanks filial på 
Jar. Ved ranet av Rygge Sparebank hadde han en
partner for første gang. Den siste banken
Martin ranet var Norges Bank i Drammen. Den 
5. november 1981 sto det to sivile politibiler
utenfor huset hans...
Martin Pedersen blei dømt til 12 års fengsel.
I de årene han satt i fengsel studerte han
jus. Nå er han juridisk rådgiver.